Ik help je om je bedrijf te laten groeien met nieuwe klanten te krijgen. Door middel van Digitale Marketing, Sociale Media en Web. Meer dan 25 jaar ervaring. De laatste tijd heb ik mijn kennis en ervaring ook gebundeld in een coaching programma (Tom Koster & Partners DC Prosperity School). Uiteraard gebruik ik deze info zelf. Tevens kunnen we dit ook binnen je bedrijf met je medewerkers gebruiken. Ik ben op zoek naar maar een klein aantal klanten om "de diepte mee in te gaan". Ik zal zelf het aanspreekpunt zijn en blijven voor jouw bedrijf. Maak vrijblijvend kennis en laten we zien wat we voor elkaar kunnen betekenen. U bent van harte welkom.


I help you grow your business by acquiring new customers. Through Digital Marketing, Social Media and Web. More than 25 years of experience. Recently, I have also bundled my knowledge and experience into a coaching program (Tom Koster & Partners DC Prosperity School). Of course, I use this information myself. We can also use it within your company with your employees. I am looking for a small number of clients to "go deep with". I will be and remain the point of contact for your company myself. Feel free to make an appointment and let's see what we can do for each other. You are cordially welcome.Op deze website heb ik niet zo veel te vertellen.

Dat is wel anders in het uitgebreide online- en app curriculum dat ik beschikbaar heb voor mijn klanten. Dit is in Engelse taal en wordt gebruikt voor begeleiding om het bedrijf van mijn klanten te laten groeien. De inhoud is voornamelijk afkomstig uit mijn zeer regelmatige bezoeken aan USA en de mentoren waarvan ik mezelf de kennis heb eigengemaakt. Ik noem dit "The Teachings Of Uncle Sam". Sinds het jaar 2000 ben ik tientallen keren aan de andere kant van de oceaan geweest voor investeringen in kennis en info. Echter gaat het niet over mij, maar over jou en jouw bedrijf. Ik ben ervan overtuigd dat ik een meerwaarde op kan leveren. 


Laten we vrijblijvend kennismaken. Klik hier!

I don't have much to say on this website.

That is different in the extensive online- and app curriculum that I have available for my clients. This is in English language and is used for guidance to grow my clients' business. The content mainly comes from my very regular visits to USA and the mentors whose knowledge I have acquired. I call this "The Teachings Of Uncle Sam". Since the year 2000, I have been to the other side of the ocean dozens of times to invest in knowledge and information. However, it is not about me, but about you and your company. I am convinced that I can provide added value.


Let's get acquainted without obligation. Click here!

Tom Koster